index偵栠傞
暉惗巗
搒巗寁夋摴楬惍旛忬嫷

2007/4/1尰嵼

杴椺丗丂惵丗惍旛嵪
愒丗枹惍旛搒巗寁夋
摴楬斣崋
楬慄柤
崘帵擔
崘帵斣崋
暆堳
寁夋墑挿
(倣)
暉惗巗撪
墑挿
(倣)
暉惗巗撪
夵椙嵪墑挿
(倣)
暉惗巗撪
惍旛棪
(亾)
巤岺
嬫暘
旛峫
1
3񑧅 媿昹慄 S36.10.5
寶愝徣崘帵
戞2288崋
24 410
410
0
0
搶嫗搒
2 3񑧇0 晲憼栰岺嬈慄 S36.10.5
寶愝徣崘帵
戞2288崋
24乣25
5,890
2,700
900
33
搶嫗搒
搒巤峴
乮嶻嬈摴楬乯
3
3񑺲 巙栁拞墰慄 S36.10.5
寶愝徣崘帵
戞2288崋
16乣20.5
1,180
1,180
596
51
搶嫗搒
搒巤峴
乮懡杸嫶捠傝乯
4
3񑺳偺1 怴屲擔巗奨摴慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
18
1,140
1,140
0
0
搶嫗搒 乮屲擔巗奨摴乯
5
3񑺳偺2 怴屲擔巗奨摴慄 H10.2.3
搶嫗搒崘帵
戞81崋
18乣25
950
950
510
54
搶嫗搒
搒巤峴
乮杛嫶捠傝乯
6
3񑺵 怴墱懡杸奨摴慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
15乣24
8,140
4,400
4,205
96
搶嫗搒
搒巤峴
乮怴墱懡杸奨摴乯
15m嬫娫偑偁傞偺偐丠
7
3񑺶 拞墰捠傝慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
16
820
820
725
88
搶嫗搒
搒巤峴
乮拞墰捠傝乯
8
3񑺷 晉巑尒捠傝慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
16乣20.5
870
870
0
0
暉惗巗
巗巤峴
乮晉巑尒捠傝乯
9
3񑺸 搶暉惗墂慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
16
70
70
70
100
暉惗巗
巗巤峴

10
3񑺹 壛旤嶗捠傝慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
16乣20.5
1,180
1,180
1,180
100
暉惗巗
巗巤峴

11
3񑺱0 搶嫗娐忬慄 H9.7.11
搶嫗搒崘帵
戞796崋
18乣48 8,610
3,300
2,660
81

崙巤峴
乮崙摴16崋乯
枹惍旛嬫娫偼巗撪640m
12
3񑺱1 嫬捠傝慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
16
1,040
300
300
100
暉惗巗
巗巤峴

13
3񑺲8 峕屗奨摴慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
16
4,000
700
700
100
暉惗巗
巗巤峴

14
3񑺳1 暉塇奨摴慄 S36.10.5 寶愝徣崘帵
戞2288崋
16
5,770
1,900
1,820
96
暉惗巗
巗巤峴
乮桍捠傝乯
15
3񑺳2
懡杸壨尨慄 S44.4.15
寶愝徣崘帵
戞1457崋
16
2,530
2,530
2,530
100
暉惗巗
巗巤峴
乮揷墍捠傝乯


42,600
22,450
16.196
72.1